המדריך השלם לנפגעי תאונות דרכים 2

אחת מהאמירות הנפוצות ביותר בימינו היא "האדם מתכנן ואלוהים – צוחק". גם אם אינכם שומרי מסורת ואינכם מזדהים עם חלקה ה"אלוהי" של האמירה הזו, אין ספק, כי במיוחד כיום, בתקופת הקורונה, היא מקבלת משנה תוקף. אנחנו יכולים לתכנן כאוות נפשנו, לבנות מגדלים פורחים באוויר כמה שנחפוץ, ואז, רשלנות, חוסר זהירות או חוסר מזל של רגע אחד ויחיד – והחיים שלנו כבר לא ישובו למה שהם היו לפניו. במרבית המקרים, אף אחד אינו מסוגל באמת לחזות את התרחשותה של תאונה, שהרי, על פי הגדרתה "תאונה" "היא אירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שנגרם עקב ליקוי בסביבה או ליקוי פיזי והביא לפגיעה פיזית או נפשית באדם או לנזק לרכוש. אולם, למרבה המזל, בחלק גדול ממקרי התאונות והרשלנות, עומדים לצד הנפגעים סוגי ביטוח שונים ופיצויים הנקבעים להם, אשר עשויים להמתיק (ולו במעט) את הגלולה המרה והבלתי צפויה.

כאמור, ישנם סוגי תאונות רבים ושונים, והחוק הישראלי מנסה לכסות את מרביתם ככל האפשר. אף אנחנו, במשרד עורכי דין  WE ויצמן אייכנברונר , ננסה, במאמר זה להתייחס לסוגי התאונות הדרכים הנפוצים ביותר, מתוך הרצון לתת בידיכם כמה שיותר כלים יעילים ונכונים להתמודד עם הסיטואציה. וכמובן, במאמר הזה נתמקד בסוג התאונות השכיח ביותר, אותו סוג שכאשר אנחנו אומרים "תאונה" הוא הסוג הראשון העולה במוחנו – תאונות הדרכים.

ההבדלים בין תאונות הדרכים ותביעות / תאונות אחרות

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 חוקק על מנת להקל (באופן הפיננסי) את חיי הנפגעים ומשפחותיהם, תוך עיגון הדרך משפטית ההולמת והמתאימה לשם כך. כדוגמה, על הפגיעה בתאונת דרכים מוחל עקרון "אחריות מוחלטת" שמשמעותו כי כל אדם שבוטח כחוק ונפגע יהיה זכאי לקבלת פיצוי, ללא תלות בחלק שבאחריותו להתרחשות התאונה. כתוצאה מכך, אף נפגעים בתאונות דרכים שנגרמו באשמתם-הם, זכאים יהיו לקבלת הפיצויים מחברת הביטוח שביטחה את רכבם בביטוח בחובה, בתנאי שאינם עונים על הגדרת החריגים שקבועים בחוק.

אף הליכי התיקים בגין תאונות דרכים שונים במהותם מהליכי תביעות הנזיקין הרגילות, כשמקור עיקר השוני בין ההליכים מצוי בפרוצדורה להוכחת הנזקים לנפגע. כך, בתביעות הנזיקין שאינן מוגשות בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, יהא על הנפגע-התובע לצרף את חוות הדעת הרפואית של מומחה-מטעמו. וזאת, בניגוד לתביעה שתוגש על פי החוק אשר בה, לצד הנפגע-תובע לא עומדת הזכות להגשת חוות הדעת הרפואית התומכת בטענתו, אלא שעומדת לצידו הזכות למינויו של מומחה מטעמו של בית המשפט. מדובר בשוני מהותי, שיש לו השפעות לכאן ולכאן – למשל, חוסר יכולתו של הנתבע להשפיע על חוות דעת המומחה ולנתבה למטרותיו, מול חיסכון בזמן ובעלויות של מציאת מומחה בתחום.

בנוסף לכך, קיים שוני מהותי נוסף בין סוגי התביעות – היקף סכומי הפיצוי האפשריים לפסיקה. בעוד שבתביעות הנזיקין ה"רגילות" סכום הפיצוי בגין הסבל והכאב, למעשה, אינו מוגבל ונתון לשיקול דעתו של בית המשפט הדן בתיק, בתביעות המתנהלות על פי חוק הפיצויים, נקבע רף הפיצוי המקסימאלי על פי הדין.

מהיכן יגיע הכסף?

אמנם, אנחנו מדברים ספציפית על פיצוי נפגעי תאונות דרכים, אבל ידוע כי כל סכום כסף הנכנס לכיס מסוים חייב "לצאת" מכיס אחר, במקרה שלנו, פיצויים בגין פגיעה בתאונת דרכים, המקורות מתפצלים למספר כיוונים. למשל, פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, קובעת כי כל בעל רכב מחויב בביטוח רכבו בביטוח החובה, שמטרתו כיסוי נזקי גוף העלולים להיגרם כתוצאה מתאונת דרכים, בין אם לנוהג ברכב או להולך הרגל שנפגע מהרכב. במקרים בהם לא ניתן לאתר את הרכב הפוגע או את הנוהג בו (תאונות פגע וברח), קרנית (קרן שנוסדה למטרת תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אשר אינם יכולים לתבוע את החברה שביטחה את כלי הרכב) תהיה הכתובת הנכונה לתביעה מסוג זה. בנוסף לטיפול בפיצויים בגין תאונות פגע וברח, קרנית מהווה את הכתובת עבור נפגעים תאונות שבהן ברשותו של בעליו של הרכב הפוגע אין רישיון נהיגה, במקרים בהם התרחשו פגיעה ו / או נזק ע"י רכב גנוב, במקרי פגיעה מרכב שבו נעשה שימוש בניגוד לתנאים המצוינים בפוליסת הביטוח, במקרי פגיעה ע"י רכב שאינו מבוטח כחוק וכד'.

תאונת דרכים המוגדרת גם כ"תאונת עבודה"

תאונות דרכים הן סיכון שכל מי שעיסוקו כרוך בנסיעות מרובות לוקח על עצמו (כדוגמת שליחים, אנשי מכירות שטח, נהגים מקצועיים וכיו"ב) . אולם, סעיף 80 ו-81 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 מרחיבים את הגדרת תאונות הדרכים המוגדרות כתאונות עבודה ומגדירים את המקרים שבהם תאונת דרכים במהלך העבודה עשויה להיות מוכרת לנפגע כתאונת עבודה גם לזמנים שאינם מוגדרים כ"זמן עבודה" חד משמעי, כדוגמת הדרך לעבודה או חזרה ממנה –

"רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם –

(1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;


(7) אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו."

כאשר מדובר בתאונה מסוג כזה, המוגדרת, כאמור, גם כ"תאונת דרכים" וגם כ"תאונת עבודה", בנוסף להגשת תביעה כנגד החברה המבטחת את הרכב הפוגע, ניתן אף לתבוע את המוסד לביטוח לאומי. יתרה מכך, חשוב ורצוי לעשות זאת, מאחר וחברות הביטוח הנתבעות לוקחות בחשבון מראש את האפשרות הזו, ותפעלנה לקיזוז הפיצויים שתקבלו מהביטוח לאומי מדמי הפיצויים שאמורים יהיו להינתן על ידן. כאן, מדובר בהליכה זהירה בין הטיפות ובג'אגלינג מורכב למדי בין שני הגופים הללו, שישמחו (באופן טבעי) לשלם לנפגעים התובעים אותן פיצויים נמוכים ככל האפשר. מנקודת מבטם של הגופים האלה זה מובן למדי, ובכל זאת, רצוי (ואף הכרחי) להיעזר במשרד עורכי דין מנוסה, שיוכל ללוות ולייצג אתכם כדי שתוכלו למצות את מלוא זכויותיכם כפי שהן מגיעות לכם על פי הדין.

נפגעתם? כיצד לפעול לאחר תאונת דרכים

אין באפשרותנו להעלות על הדעת כל תרחיש אפשרי, ומאחר ועשויים להיות הבדלים משמעותיים בין תאונת דרכים אחת לאחרת, לא ניתן לקלוע במדויק לכל מקרה ומקרה במאמר כזה. בכל זאת, ריכזנו עבורכם מספר נקודות חשובות, שמתוכן תוכלו להבין את ה"עשה" ואת ה"אל תעשה" בכל הנוגע לתאונת דרכים, יחד עם זאת, חשוב לציין, כי, מומלץ, טרם ביצוע כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום נפגעי תאונות דרכים.

מיד לאחר קרות התאונה

השלבים מתחלקים למספר רמות תגובה, שהראשונה בהן היא התיעוד. התיעוד מתחלק לשני חלקים – החלק הראשון עוסק בקבלת פרטים רלוונטיים מלאים ככל שניתן – פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה (למשל מספרי פוליסות הביטוח), פרטי הנהגים ופרטי העדים. כמובן שגם את נסיבות התרחשות התאונה חשובים ורצוי לתעד אותם (אפילו בראשי פרקים) בכתיבה, קרוב ככל האפשר לקרות התאונה. החלק השני של התיעוד הוא ויזואלי וכולל צילום פרטים חשובים מהתאונה בטלפון שלכם – את הנזק שנגרם לרכבים שהיו מעורבים בה (מכמה זוויות), את נזקי הגוף שנגרמו (סוגים שונים של פגיעות גוף עשויים להחלים עם הזמן, וכאשר תזדקקו להוכחה עבור חברת הביטוח, אתם עלולים להתקשות בשחזורם), וכמובן גם את המיקום המדויק שבו אירעה התאונה.

מרבית תאונות הדרכים הן קלות ולכאורה, הן אינן מחייבות מעורבות של שירותי ההצלה והביטחון כהזמנת אמבולנס או הודעה למשטרה על האירוע. יחד עם זאת, לשני רכיבים אלה (קבלת טיפול רפואי ראשוני בבי"ח והודעה לתחנת המשטרה הקרובה על קרות התאונה) ישנה חשיבות מרובה לאופציות שתעמודנה בפניכם בהמשך ההליכים. כך, שלאחר כל תאונת דרכים עליכם לפנות לקבלת הטיפול הרפואי ללא דיחוי. וזאת, בשל שתי סיבות חשובות – הראשונה, היא, כמובן, הצורך לוודא כי אכן לא נגרם לכם ולנוסעים עימכם ברכב כל נזק. והשנייה, חשובה לא פחות – התיעוד לפגיעה. לכן, הקפידו לדווח לרופא הבודק אתכם על כל פגיעה שספגתם, ואל "תשחקו" אותה רמבו. וודאו כי הכל מתועד בדו"ח הרפואי שאותו ממלא הרופא, ודאגו גם לקבל לידיכם העתק ממנו. לא פחות חשובה, אבל מעט פחות דחופה, היא ההודעה למשטרה. הודעה כזו מספקת לידיכם תיעוד של כל המעורבים בתאונה. הודעה כזו גם נותנת בידיכם אישור למוסד הרפואי שטיפל בכם, כי עלויות הטיפול יושתו על חברת הביטוח ולא עליכם.

את הצעדים הקודמים יש לבצע קרוב ככל שניתן לקרות התאונה. כעת, אתם יכולים לשבת, לנשום מעט ולהירגע. הצעדים הבאים חשובים, אבל אינם דחופים כמו הצעדים שאותם הזכרנו קודם לכן.

הקפידו על קבלת הטיפול הרפואי הנדרש

כעת, על בסיס המסמכים שאותם קיבלתם בתום הטיפול הרפואי הראשוני בבית החולים, עליכם להתחיל לבנות את התיק הרפואי שלכם, ולרכז בתוכו מסמכים הנוגעים לבריאותכם.

במרבית תאונות הדרכים, בזמן הקרוב לתאונה, נזקי הגוף עדיין אינם מורגשים במלוא עוצמתם, והימים, השבועות והחודשים שלאחר מכן, עשויים להציף אותם על פני השטח. לעיתים, חולפת אף שנה, כאשר מלוא הנזק הפיזי שנגרם כתוצאה מהתאונה מתגלה לגמרי. משכך, דאגו לקבל את כל הטיפולים הרפואיים הנדרשים לכם, תוך ביקור אצל הרופאים המתאימים לטיב הכאב (נוירולוג, אורטופד וכן הלאה) ולא אצל רופא המשפחה. וודאו גם שהם מתעדים בתיקכם הרפואי את כל הטיפולים שקיבלתם. אין זאת אומרת כי עליכם להפוך להיפוכונדרים ולהעתיק את מקום מגוריכם אל קופת החולים, אולם חשוב מאד לשים לב לכל מכאוב או תופעה פיזית חדשה שצצה מזמן קרות התאונה. ראשית, כך אתם מצמצמים את הסיכון להתדרדרות מהירה של מצבכם הבריאותי (אפילו עד כדי נכות, במקרים מסוימים), ושנית, אתם ממשיכים את התיעוד הרפואי שבו התחלתם מיד לאחר התאונה, דבר חשוב לכשעצמו, שכן תביעת הפיצויים שלכם, לכשתוגש, עשויה לקום או ליפול על המצוין והמפורט במסמכים הרפואיים הללו. במקרים רבים, חברות הביטוח הצליחו להיחלץ מתביעה, מאחר ונקטו בקו ההגנה שגרס כי אותו חוסר בתיעוד רפואי (או תיעוד לוקה בחסר) בתקופה שלאחר קרות התאונה, מעיד על פגיעה מינורית או כזו שאינה קיימת כלל!

אספו ורכזו קבלות ומסמכים חשובים אחרים

בד בבד עם איסוף המסמכים הרפואיים, רכזו ושמרו כל קבלה בגין ההוצאות שנגרמו לכם כתוצאה מהפגיעה (רכישת תרופות, קניית עזרים טיפוליים ואפילו את עלויות הנסיעות לטיפולים). במקרים מסוימים, הפגיעה בתאונת דרכים תחייב אתכם לעזרתו של אדם (או אנשים) בביצוע פעולות שונות, שעד לקרות התאונה לא נדרשתם לעזרה בביצוען. מלאכות הבית השונות, ביצוע תיקונים בבית, עריכת קניות וכן הלאה – רכזו אותן ברשימה מסודרת ומפורטת, הנוקבת במהות ההוצאה, התאריך שבה התרחשה, הסכום ששולם ושמו של האדם שסיפק את השירות. את הרשימה הזו, בצירוף עם החשבוניות / קבלות הרלוונטיות, העבירו לידיו של עורך הדין המטפל בתיק שלכם. כמו כן, חשוב מאד להעביר לידיו העתקים של תלושי השכר של התקופה שלפני התאונה ולאחריה (אם אתם שכירים), ואם אתם עצמאים, דו"חות שהוגשו לרשויות – לפני התאונה ולאחריה. במרבית המקרים, כאבים או מגבלות כתוצאה מהתאונה גורמים לירידה בהיקפי ההכנסות לעצמאים ולצמצום שעות העבודה (ולכן, גם לירידה בשכר) אצל שכירים.

אל תהיו ידידותיים מידי לאנשים לא מוכרים לכם!

חשוב לזכור כי חברת הביטוח עלולה לשחק משחק מלוכלך, שהרי היא מעוניינת לשלם לכם כמה שפחות. ולכן, אל תהיו נחמדים מידי לאנשים חדשים שפתאום מנסים להתחבר איתכם. בתיקים רבים, שולחות חברות הביטוח הנתבעות אנשים מטעמם, שפותחים בשיחה עם הנפגעים התובעים אותן ומקליטים אותם ללא ידיעתם. לרוב, ההקלטות (או התיעוד) יצוצו מאוחר יותר במשפט, יסולפו ויוצאו מהקשרם, על מנת להוכיח לבית המשפט שמדובר בתביעה מנופחת או בתביעת שווא. אל תיפלו בפח הזה! הימנעו מכל שיג ושיח עם חוקרים של חברת הביטוח, ואל תהיו ידידותיים מידי לאנשים שאינם מוכרים לכם, גם אם הם מציגים את עצמם כפקידי הביטוח הלאומי, כשכנים החדשים שלכם, או, סתם, כאנשים נחמדים שרוצים לשתות איתכם קפה ולשוחח על מהות החיים ועל דא ועל הא.

נסו, עד כמה שאפשר, לשוב לשגרה

כאשר מאפשר מאפשר זאת, נסו להתחיל ולשוב חזרה לשגרה התעסוקתית והמשפחתית. נכון, לעיתים, הדבר יצריך מכם צמצום היקף המשרה או חזרה המלווה במגבלות רפואיות מסוימות (כהימנעות מהרמת משאות או צורך בישיבה), אולם, במידת האפשר, חשוב שלא תשבו בבית בחוסר מעש. רצוי גם לזכור כי היעדרויות מהעבודה שאינן מגובות באישורים ובמסמכים רפואיים רלוונטיים לתאונה, לא יזכו אתכם בקבלת הפיצוי שאותו אתם מתכוונים לדרוש.

כנ"ל, לגבי החיים השוטפים בבית – במקרה שהמסמכים הרפואיים שבידיכם אינם מעידים על הצורך בעזרה בביצוע מלאכות הבית, למשל, גם אם תשלמו לאדם שיעשה זאת, לא תוכלו לקבל את הפיצוי על כך במשפט מול חברת הביטוח הנתבעת.

הקפידו על תזמון הגשת התביעה

מועד ההתיישנות החל בנוגע לתביעה של נפגע בגיר הוא שבע שנים ממועד קרות התאונה. במקרים בהם מדובר שנפגע שהיה קטין בעת קרות תאונת הדרכים, תוקפה של אפשרות התביעה בגין התאונה יפוג בהגיעו לגיל 25 (כלומר, 7 שנים מהפיכתו לבגיר). אולם, לכאורה, למרות פרק הזמן הארוך שמעמיד החוק בפניכם להגשת התביעה, רצוי שלא למשוך את הזמן ולהגיש את התביעה במועד שעליו ימליץ עורך הדין המתמחה בתחום. הסיבה לכך הגיונית למדי – דחיית הגשת התביעה לפרק זמן ארוך, פירושה (כך לפחות תטען חברת הביטוח) כי הפגיעה שספגתם הייתה מינורית ולא קשה דיה כדי שתטרחו לתבוע בגינה, אחרת, הייתם מגישים אותה קודם לכן.

מאידך, גם חשוב שלא להגיש את התביעה סמוך למדי למועד קרות התאונה, וזאת, מכיוון שכפי שציינו קודם, לנזקים פיזיים מסוימים לוקח זמן להופיע או להתייצב, והגשת תביעה בגין נזקים ספציפיים עלולה לגרום לכך שגם במקרה של החמרת הנזקים או החרפת המצב הנפשי או הרפואי, לא תוכלו לקבל את הפיצוי המתאים למצב החדש.

אם כן, כיצד יודעים מתי בדיוק צריך להגיש את התביעה?

כאן, אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה והלא פחות חשובה בנושא הזה – אל תיכנסו לסיפור הזה כשאינכם מלווים בעורך דין המתמחה בתביעות בגין תאונות דרכים!

כן, אנחנו יודעים שהדגשנו את זה כבר מספר פעמים במאמר קודם לכן, אבל זה חשוב מאד, בעיקר, מכיוון שאנשים שאינם עורכי דין המתעסקים בתחום (או, לחילופין, להבדיל אלף הבדלות – נוכלים מקצועיים מנוסים בתחום תביעות והונאות ביטוח) הם טרף קל עבור חברות הביטוח למיניהן, המעמידות מולם סוללה של עורכי דין משופשפים ומנוסים, שיעשו הכל, כדי שחברת הביטוח אותה הם מייצגים תזכה במשפט.

כך שאתם יכולים להסכים איתנו, כי אין היגיון רב בכניסה לגוב האריות הזה כשאינכם מלווים ומיוצגים על ידי עורך דין המתמחה בתחום!


כדאי שתדעו

נפלה בכניסה למכולת ותפוצה ב-95,000 ₪

תביעה בגין הנזקים הנלווים לפגיעה מאירוע פלילי

פגיעות תלמידים

תאונות במרחב הציבורי

פגיעה מקורונה

לשון הרע

דחיית תביעה לאובדן כושר עבודה – הטענות השכיחות של חברות הביטוח

ביטוח סיעוד

נשיכת כלב תביעה

עורך דין תאונות דרכים

עו"ד תאונות עבודה

המדריך השלם לנפגעי תאונות דרכים 2

נפגעתם מנגיף קורונה – את מי תובעים?

המדריך השלם לנפגעי תאונות דרכים

נדבקתם במקום העבודה? כדאי שתדעו!